„Wood Impex“ д.о.о. Милићи

„Услуга менторинга има вишеструко значајан карактер јер смо у директној, отвореној комуникацији са ментором дошли до одређених закључака како можемо унаприједити процес производње са циљем побољшања ефикасности производње. Закључци које смо усагласили односе се на план и стратегију развоја у будућности јер су кроз SWОT анализу идентификоване потенцијалне пријетње и ограничења на које сад више обраћамо пажњу и гледамо како да их отклонимо или њихов значај сведемо на минимум.

Препорука за сектор МСП је да користе менторинг услуге, на директан начин излажу своје проблеме обучени менторима како би се у будућности лакше суочавали са изазовима тржишта, промјенљивим условима окружења и растућом потребом за производњом у више сектора и области привреде. Такође услуге менторинг услуга препоручујем предузећа у настајању како би на прави начин одговорили на изазове почетних фаза раста и развоја предузећа.“