SMEnergy добија средства ЕУ за подршку сервисним центрима и отварање пута за веће коришћење обновљивих извора енергије у МСП

Мала и средња предузећа (МСП) суочавају се са многим ризицима и неизвјесностима када разматрају усвајање обновљивих извора енергије. Да ли ће то донијети поврат улагања? Које су моје опције и како да их спроведем? Ово су само нека од питања која МСП постављају себи када разматрају усвајање обновљивих извора енергије. Недавно одобрени пројекат SMEnergy нада се пружању одговора на ова питања и више од тога. Развијајући, тестирајући и спроводећи мрежу регионалних и националних сервисних центара, SMEnergy жели олакшати прелазак МСП на обновљиве изворе енергије.

Транснационални конзорцијум пројекта који се састоји од 10 партнера из 8 земаља Дунавске регије окупио се 6 и 7. фебруара 2024. године у Птују, Словенији, на званичном почетном састанку пројекта SMEnergy. У наредне двије и по године, овај транснационални пилот пројекат има за циљ да подржи енергетски интензивне МСП у убрзању преласка на усвајање обновљивих енергија.

Пројекат SMEnergy, означава Сервисне центре и пут трансформације за веће коришћење обновљиве енергије у МСП, а предводи га Локална енергетска агенција Сподње Подравје (LEASP), са сједиштем у Словенији, заједно са пројектним партнерима из Мађарске, Аустрије, Чешке, Словачке, Босне и Херцеговине, Бугарске и  Њемачке. Кроз пренос знања и развој алата за планирање, SMEnergy  пројекат ће пружити свеобухватну подршку локалним/регионалним МСП да усвоје обновљиве изворе енергије. У исто вријеме, интегрисани, транснационални приступ ће искористити постојеће мреже МСП да би се повећала видљивост примјера најбоље праксе и унаприједиле стратегије, напори и усвајање обновљивих извора енергије у оквиру Дунавског програма и шире.

Зашто је потребна транснационална сарадња за рјешавање идентификованих потреба и изазова?

С обзиром на текућу енергетску транзицију и амбициозни циљ ЕУ да до 2050. године достигне нето-нулту емисију угљеника, већина енергетски интензивних МСП у Дунавској регији суочава се са истим изазовима да се прилагоди зеленој економији и повећаном коришћењу и ефикасности одрживе енергије. Прије свега, индустријска МСП су међу највећим потрошачима енергије, што често представља велике трошкове и ствара проблеме у свијетлу енергетске безбједности и зависности од фосилних горива, посебно због актуелних геополитичких дешавања. Повећање удјела обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности су стога централна питања која се тичу индустрије и МСП у Дунавској регији.

Транснационални конзорцијум пројекта окупља партнере из широког поља стручности, од организација за подршку пословању до енергетских и еколошких стручњака до центара за иновације и технологију.

У пројекту учествују:

Појекат SMEnergy је усклађен са приоритетом Дунавског регионалног програма 2021-2027, „Зеленија, ниско-угљенична Дунавска регија“ и директно ће допринијети специфичном циљу програма 2.1 „Подршка озелењивању енергетског и транспортног сектора у Дунавској регији унапређењем интеграције обновљивих извора енергије“.

Да ли радите у енергетски интензивном МСП, професионалној или заговарачкој групи, снабдјевачу енергије или тијелу које доноси одлуке и желите да научите више?

Пријавите се да добијате вијести о пројекту SMEnergy, укључујући и то како да се укључите у развој националних и транснационалних стратегија и алата за повећање коришћења обновљивих извора енергије у енергетски интензивним МСП.

Контакт:

Развојна агенција Републике Српске

Трг јасеновачких жртава 4

78000 Бања Лука

 

Горан Обрадовић – комуникацијски менаџер у пројекту SMEnergy

Емаил: goran.obradovic@rars-msp.org

Телефон: 051/247-517