Радна снага

Преглед броја незапослених лица у Републици Српској до V степена стручне спреме, по струкама и филијалама на дан 31.12.2021.

Извор: Завод за запошљавање Републике Српске

Преглед броја незапослених лица у Републици Српској са факултетским образовањем,
по струкама и филијалама на дан 31.12.2021.

Извор: Завод за запошљавање Републике Српске

Молимо контактирајте нас

LOGO eng PRAVI

invest@rars-msp.org
Телефон: +387 51 222 120