Образовна структура

Дипломирани студенти у
Републици Српској према
областима образовања, 2020

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске

Ученици средњих школа по пољима образовања и разредима на почетку школске 2020/2021. године

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске 

Молимо контактирајте нас

LOGO eng PRAVI

invest@rars-msp.org
Телефон: +387 51 222 120