Регистрација пословних субјеката

У намјери да створи повољан пословни амбијент, Влада Републике Српске је читавим низом реформи значајно поједноставила и појефтинила процес оснивања предузећа. Основани су посебни привредни судови и уведен једношалтерски систем регистрације пословања којим управља Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Републике Српске (АПИФ).

Усвајањем сета закона и подзаконских аката, вријеме за регистрацију пословног субјекта скраћено је са 23 на свега 3 дана, број процедура сведен је са 11 на 5, а значајно су смањени и трошкови почетка пословања пословног субјекта.

Исто тако, регистрација предузећа са страним улогом изједначена је са регистрацијом домаћих привредних друштава и није потребан домаћи партнер за започињање бизниса.