Инкубатори

Предузетнички инкубатори су облик предузетничке инфраструктуре чија је основна дјелатност пружање услуга стављањем на располагање, уз накнаду или без накнаде, пословног простора, савјетодавних, административних, техничких и других услуга новооснованим привредним субјектима, најдуже пет година од њиховог оснивања.

Предности које предузетнику почетнику пружа пословање унутар инкубатора:

  • Значајно смањена иницијална улагања у погледу обезбјеђења простора, опреме, канцеларијског простора, услуга телекомуникација, књиговодства
  • Олакшана и убрзана процедура освајања позиције на тржишту уз помоћ инкубатора и сервиса који се нуде почетницима
  • Обуке и тренинзи за савладавање неопходних вјештина и знања који смањују ризик од неуспјеха
  • Омогућено фокусирање на кључне изазове у пословању и смањење уторшеног времена на логистичке и техничке потребе
  • Олакшан приступ средствима подстицаја, посјета сајмовима и промотивним активностима, те проналажења партнера на тржишту
  • Помоћ у приступу кредитним, или другим средствима потребним у пословању

Пословни инкубатор намијењен је предузетницима који имају пословну идеју, али не и довољно ресурса (финансије, знање и вјештине) да их претворе у пословну активност. Улазак у инкубатор омогућиће новоформираном предузећу лакши улазак у пословни свијет и смањење трошкова у првим годинама пословања које су најкритичније за опстанак и развој.

Тренутно у Републици Српској функционишу четири пословна инкубатора: Приједор, Градишка, Требиње и Бања Лука.

Студентски предузетнички инкубатор Eкономског факултета Пале

 Пале

Студентски предузетнички инкубатор Eкономског факултета Пале послује од марта 2019. године у склопу Економског факутета. Отворен је за подршку свим заинтересовним лицима која развијају пословне идеје. За полазнике инкубатора обезбјеђује почетну обуку, те бесплатно на…

Развојно-предузетнички центар (РПЦ) Таревци Модрича

 Модрича

Развојно-предузетнички центар (РПЦ) у Таревцима, општина Модрича, у свом саставу има пословни инкубатор који располаже са 1.760 м2 пословног простора у 3 објекта. Клијентима нуди услугу најма пословног простора (са пратећом инфраструктуром: паркинг, складишни простор,…

Пословно-предузетнички  центар  „Јабучик“ Модрича

 Модрича

Пословно-предузетнички  центар  „Јабучик“ Модрича намијењен је предузетницима са иновативним идејама које, уз подршку коју овај центар нуди, могу да претворе у пословни подухват. Смјештен је на излазу из града у објектима који имају три зграде,…

Бизнис инкубациони центар БИЦ Приједор

 Приједор

Бизнис инкубациони центар је инструмент подршке предузетништву који утиче на унапређење пословног амбијента кроз оснивање нових пословних субјеката и повећање конкурентности постојећих, развој нових дјелатности, побољшање ланаца вриједности, привлачење директних домаћих и страних инвестиција, развој…

Приједор Circle HUB

 Приједор

Циљеви HUB-a:  Заговарање промјена и активно учествовање у остваривању циљева и приоритета Интегралне стратегије развоја града Приједора за период од 2014-2024. Године Стварање екосистема и припрема развојних пројеката у складу са анализом потреба Стварање нових…

Пословни инкубатор Града Требиња

 Требиње

Пословни инкубатор Града Требиња основала је Општина Требиње која је 100% власник објеката и земљишта и која је обезбиједила сву потребну инфраструктуру за његов рад. Инкубатор располаже са 535 метара квадратних простора који је намијењен…

Предузетнички инкубатор Приједор

 Приједор

Град Приједор је традиционално индустријска средина која је свој економски развој базирала на експлоатацији природних ресурса. Значајан минерално-сировински комплекс, резерве дрвне масе, као и плодно земљиште, омогућили су развој рударства, пољопривреде, дрвне и металне индустрије.…

Иновациони центар Бања Лука

 Бања Лука

Иновациони центар Бања Лука (ИЦБЛ) намијењен је предузетницима са иновативним идејама које, уз подршку коју овај центар нуди, могу да претворе у пословни подухват.