Инкубатори

Предузетнички инкубатори су облик предузетничке инфраструктуре чија је основна дјелатност пружање услуга стављањем на располагање, уз накнаду или без накнаде, пословног простора, савјетодавних, административних, техничких и других услуга новооснованим привредним субјектима, најдуже пет година од њиховог оснивања.

Предности које предузетнику почетнику пружа пословање унутар инкубатора:

  • Значајно смањена иницијална улагања у погледу обезбјеђења простора, опреме, канцеларијског простора, услуга телекомуникација, књиговодства
  • Олакшана и убрзана процедура освајања позиције на тржишту уз помоћ инкубатора и сервиса који се нуде почетницима
  • Обуке и тренинзи за савладавање неопходних вјештина и знања који смањују ризик од неуспјеха
  • Омогућено фокусирање на кључне изазове у пословању и смањење уторшеног времена на логистичке и техничке потребе
  • Олакшан приступ средствима подстицаја, посјета сајмовима и промотивним активностима, те проналажења партнера на тржишту
  • Помоћ у приступу кредитним, или другим средствима потребним у пословању

Пословни инкубатор намијењен је предузетницима који имају пословну идеју, али не и довољно ресурса (финансије, знање и вјештине) да их претворе у пословну активност. Улазак у инкубатор омогућиће новоформираном предузећу лакши улазак у пословни свијет и смањење трошкова у првим годинама пословања које су најкритичније за опстанак и развој.

Тренутно у Републици Српској функционишу четири пословна инкубатора: Приједор, Градишка, Требиње и Бања Лука.

Студентски предузетнички инкубатор Eкономског факултета Пале

 Пале

Студентски предузетнички инкубатор Eкономског факултета Пале послује од марта 2019. године у склопу Економског факутета. Отворен је за подршку свим заинтересовним лицима која развијају пословне идеје. За полазнике инкубатора обезбјеђује почетну обуку, те бесплатно на…

Развојно-предузетнички центар (РПЦ) Таревци Модрича

 Модрича

Развојно-предузетнички центар (РПЦ) у Таревцима, општина Модрича, у свом саставу има пословни инкубатор који располаже са 1.760 м2 пословног простора у 3 објекта. Клијентима нуди услугу најма пословног простора (са пратећом инфраструктуром: паркинг, складишни простор,…

Пословно-предузетнички  центар  „Јабучик“ Модрича

 Модрича

Пословно-предузетнички  центар  „Јабучик“ Модрича намијењен је предузетницима са иновативним идејама које, уз подршку коју овај центар нуди, могу да претворе у пословни подухват. Смјештен је на излазу из града у објектима који имају три зграде,…

Бизнис инкубациони центар БИЦ Приједор

 Приједор

Бизнис инкубациони центар је инструмент подршке предузетништву који утиче на унапређење пословног амбијента кроз оснивање нових пословних субјеката и повећање конкурентности постојећих, развој нових дјелатности, побољшање ланаца вриједности, привлачење директних домаћих и страних инвестиција, развој…

Приједор Circle HUB

 Приједор

Циљеви HUB-a:  Заговарање промјена и активно учествовање у остваривању циљева и приоритета Интегралне стратегије развоја града Приједора за период од 2014-2024. Године Стварање екосистема и припрема развојних пројеката у складу са анализом потреба Стварање нових…

Предузетнички инкубатор Приједор

 Приједор

Град Приједор је традиционално индустријска средина која је свој економски развој базирала на експлоатацији природних ресурса. Значајан минерално-сировински комплекс, резерве дрвне масе, као и плодно земљиште, омогућили су развој рударства, пољопривреде, дрвне и металне индустрије.…

Иновациони центар Бања Лука

 Бања Лука

Иновациони центар Бања Лука (ИЦБЛ) намијењен је предузетницима са иновативним идејама које, уз подршку коју овај центар нуди, могу да претворе у пословни подухват.