Предузетничка инфраструктура

Предузетничка инфраструктура представља просторно-техничке облике за подршку развоју предузетништва, са посебним акцентом на успостављање и развој малих и средњих предузећа.

Може бити организована у облику пословне зонетехнолошког паркапредузетничког инкубатора и кластера.

Закон о развоју малих и средњих предузећа РС предвиђа могућност организовања и других облика предузетничке инфраструктуре за развој, промоцију и истраживање из ове области у складу са прописима и потребама привреде.