Обука за припрему и провођење пројеката

Развојна агенција Републике Српске кoнтинуирaнo проводи oбуку зaпoслeних у jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe и лoкaлним рaзвojним aгeнциjaмa из oблaсти идeнтификaциje и припрeмe прojeкaтa.

Обука се проводи у оквиру пројекта „Јачање капацитета јединица локалних самоуправа и локалних развојних агенција кроз оспособљавање локалних тимова за припрему и вођење развојних пројеката“.

Семинар траје три дана, а организује се на захтјев и према потреби локалних заједница у Републици Српској. Сви полазници који успјешно заврше семинар, добијају званичне потврде.

Захтјев за организовање обуке за најмање 15 полазника можете послати на info@rars-msp.org.