Инструменти за идентификацију, припрему и провођење развојних пројеката

С циљем јачања капацитета за управљање пројектним циклусом на локалном нивоу, Развојна агенција Републике Српске од 2015. године кoнтинуирaнo проводи обуку „Инструменти за идентификацију, припрему и провођење развојних пројеката“.

Обука, која траје четири дана, намијењена је запосленима у јединицама локалне самоуправе и локалним развојним агенцијама, институцијама, јавним предузећима и невладиним организацијама који се баве економским развојем, у области идентификације, припреме и провођења развојних пројеката.

Полазници раде у групама на конкретним примјерима, према приступу логичке матрице која представља најраспрострањенију методу коју примјењују међународне донаторске институције. Једна од тема су и јавне набавке у оквиру које полазници имају прилику да се упознају са Законом о јавним набавкама БиХ и ПРАГ процедурама. Након обуке, јединице локалне самоуправе и институције добијају оспособљен кадар који у складу са потребама може самостално (или у пројектном тиму) да идентификује и развија пројектне приједлоге према фондовима Европске уније и другим донаторима у БиХ.

Обука се организује за групу општина и градова, а на основу јавног позива за исказивање интереса који Развојна агенција Републике Српске објављује почетком календарске године.

Развојна агенција Републике Српске је 2022. године за активности на јачању капацитете локалних развојних агенција и јединица локалне самоуправе добила престижну награду Европске асоцијације регионалних развојних агенција – EURADA, што даје додатну потврду квалитета обука, посвећености сарадњи са локалним развојним агенцијама и јединицама локалне самоуправе на простору Републике Српске.