Наши задовољни корисници

Бојана Курешевић – „Модрича шпед“ Модрича

„Хвала Развојној агенцији Републике Српске на прилици да учествујем у едукацији из области контролинга и хвала предавачу који је са нама несебично дијелио своје знање и помогао нам да ријешимо проблеме у нашим фирмама. Јако пуно сам проширила своје знање. Колико год да сам мислила да имам знање из неких области сад сам видјела колико их немам. Искуство и знање које сам овдје стекла помогло ми је да ријешим неке ситуације у својој фирми, али и мојим сарадницима. Имам пуно спољних срадника којима сам кроз савјете и сигестије помогла да и они побољшају своје пословање.“

 

Бојан Гајић – „Мегадрво“ Бијељина

„Наша фирма је млада и развијамо се веома брзо. Имамо већ преко 260 запослених и нама је јако потребно да запослени на одређеним позицијама имају одређена знања и искуства која могу помоћи при раду, контроли и напредовању саме фирме. Контролинг нам помаже у откривању одређених проблема прије него што се десе. Проблем ће се увијек открити, али ако се открије касно онда је то још већи проблем.“

 

Оливера Вукоје – „МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА“ д.о.о. Требиње

„Захваљујући РАРС имала сам прилику да похађам обуку из области контролинга, што се показало као важна чињеница и нови приступ у даљем развоју нашег преузећа, јер се кроз контролинг алате могу открити евентуални изазови у пословању, прије него се заиста  и десе. То је једна од најважнијих функција која помаже менаџменту  у процесу управљања, одлучивања и вођења, омогућавајући  да сви запослени што боље  остварују планиране резултате и да се успјешно остварују циљеви предузећа.
Примјењујући неке од  алата контролинга у предузећу остварили смо могућност правовременог реаговања у току производних процеса: добили прецизније и поузданије извјештаје за будуће доношење пословних одлука, боље извјештавање о трошковима, боље праћење трошкова рада и ангажовања запослених, бољу ефикасност и ефективност у процесима рада.“

 

Милкица Ећим Панић – „Advantis broker“ a.d Бања Лука

„Похвалила бих одличну структуру и организацију едукације, као и материјал који прати сваки од модула обогаћен примјерима из праксе. Кориштење напредних алата пословне аналитике у пракси пружа нам могућност креирања квалитетних извјештаја, брзо и ефикасно, који даље помажу правовременом доношењу пословних одлука, што ствара додатну вриједност компанији.“

 

Гордана Селак – „Јелшинград Ливар Ливница челика“ а.д. Бања Лука

„Препоручила бих колегама едукацију из области контролинга јер је веома корисна а знање које смо добили примјењиво у производном предузећу из којег долазим. Материја је доста опширна па би у наредном периоду требало планирати и више времена за обуку.“

 

Вања Савић – „Стандард“ д.о.о. Прњавор

„Контролинг је једна јако важна област. Обука је свеобухватна, доста је различитих тема и ја сам, иако већ примјењујем контролинг алате у предузећу, имала прилику да видим и неке друге начине извјештавања. Свакако бих препоручила ову едукацију.“