ОБУКЕ

Један од задатака Развојна агенција Републике Српске, дефинисан надлежним законом, је и пружање различитих стручних услуга чији је циљ подстицање оснивања, пословања и развоја малих и средњих предузећа.

У том смислу, у складу с интересовањем и потребама потенцијалних корисника, Агенција континуирано проводи двије врсте обука: Обуку за израду пословног плана намијењену онима који желе покренути властити посао и Обуку за припрему и провођење пројеката намијењену запосленима у општинама и градовима Републике Српске, као и локалним развојним агенцијама, институцијама и другим организацијама.