Организациона шема

ДИРЕКТОР
Маринко Ђукић
info@rars-msp.org
+387 51 247 516

Одјељење за стратешко планирање развоја МСП и предузетништва
Руководилац Одјељења: Марица Берић
marica.beric@rars-msp.org
+387 51 247 524

Одјељење за привлачење и реализацију улагања и развој предузетничке инфраструктуре
Руководилац Одјељења: мр Мићо Станојевић
mico.stanojevic@rars-msp.org
+387 51 247 518

Одјељење за подршку развоју предузећа и предузетништва
Руководилац Одјељења: др Бојан Ћудић
bojan.cudic@rars-msp.org
+387 51 247 529

Одјељење за опште послове
+387 51 247 754

Виши стручни сарадник за односе са јавношћу
Далиборка Гавриловић-Кујунџић
daliborka.kujundzic@rars-msp.org
+387 51 247 534