О НАМА

Развојна агенција Републике Српске (РАРС) основана је 2004. године у складу са Законом о подстицању развоја МСП, као правно лице и непрофитна организација.

Агенција обавља развојне, стручне и оперативне послове с циљем привлачења и реализације улагања, промоције и унапређивања извоза и конкурентности МСП и предузетништва у цјелини, као и друге активности које доприносе развоју привреде Републике Српске.

Агенција је надлежна за пружање подршке за подстицање оснивања, пословања и развоја МСП, пружање подршкe успостављању предузетничке инфраструктуре, подршку иноваторској дјелатности, као и стимулисање стварања нових производа и увођења нових технологија.

​Сходно Закону, Агенција пружа подршку развоју тржишта ризичног капитала у Републици Српској, подршку за повећање запошљавања, подршку програмима преквалификације и доквалификације радника, припрема и реализује програме едукације инструктора, консултаната и ментора и пружа подршку за учешће на сајмовима у земљи и иностранству.

Агенција је надлежна за вођење Базе консултаната за потребе МСП, вођење портала о пословним зонама Републике Српске, као и вођење и одржавање Предузетничког портала Републике Српске. Пружа подршку женском, омладинском, руралном и другим видовима социјалног предузетништва, промовише предузетништво, сарађује са републичким органима и другим организацијама и институцијама, унапређује сарадњу између надлежних органа јединица локалне самоуправе и локалних, односно међуопштинских агенција за развој МСП.

Агенција је надлежна за истраживање и прикупљање података и информација, анализирање и извјештавање у вези са стањем у области МСП, учествује у изради и реализацији Стратегије развоја МСП и осталих развојних докумената. Агенција је, такође, надлежна за сарадњу са међународним институцијама и учествовање у изради и реализацији међународних и домаћих програма и пројеката за подршку МСП и привреде у цјелини.

Развојна агенција Републике Српске чланица је Асоцијације развојних агенција Европске уније – EURADA и добитник престижне награде за најбољу праксу у категорији „Нови организациони модели за развојне агенције“ коју додјељује ова асоцијација.

Мисија

Развојна агенција Републике Српске је сервис привреди, али и кључним доносиоцима одлука у креирању пословног амбијента и унапређењу развоја привреде.

Визија

Динамичан развој привреде базиран на знању, иновацијама и комуникацијама са кључним изворима привредног раста у Републици Српској и региону. Република Српска као водећа дестинација за развој приватног пословања у региону Југоисточне Европе.