Oкругли сто о предузетништву

У Мостару ће се у понедјељак, 4.фебруара, одржати округли сто о теми “Предузетништво високог раста у ФБиХ”
Округли сто организују Федерално министарство развоја, подузетништва и обрта (ФМРПО) и Центар за развој предузетништва Тузла (ЦЕРПОД). Његов циљ је даутврди смјернице за креирање политика које ће на адекватан начин подстаћи стварање нових и унапређење постојећих брзорастућих подузећа у овом ентитету,као и подизање свијести код релевантних актера о значају предузетништва високог раста.