Oдржана конференција „Истраживање, иновативност и развој малих и средњих предузећа“

У оквиру пројекта МАПЕЕР СМЕ, а уз подршку  УСАИД-СИДА ФИРМА пројекта и СЕЕНет програма, агенција Преда организовала је 27. и 28. априла на Козари у хотелу Монумент дводневну међународну конференцију о теми „ИСТРАЖИВАЊЕ, ИНОВАТИВНОСТ И РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА“.

Први дан конференције био је посвећен трансферу знања и искустава из ЕУ у оквиру којег су представници партнерских организација на пројекту МАПЕЕР СМЕ из земаља ЕУ презентовали методе и системе који омогућују повезивање МСП и образовно-истраживачких институција те стратегије и политике земаља из којих долазе.  Такође су презентовани примјери програма доступних МСП за потребе истраживања, развоја и иновативности. У току првог дана била је презентована и анализа доступних програма добијена кроз МАПЕЕР СМЕ пројекат која покрива све земље ЕУ и Босну и Херзеговину, као и приједлог пројекта за успостављање Иновационе мреже у БиХ од стране УСАИД-СИДА ФИРМА пројекта.

Други  дан је био посвећен панел дискусијама о темама „Програми и стратегије за МСП“, „Иновативне мреже – како увезати МСП и образовно истраживачке интересне групе“ и „Баријере за истраживачке и иновативне пројекте малих и средњих предузећа“.    

Циљеви наведених били су анализа тренутне стратегије/политике о МСП са становишта истраживања развоја и иновативности МСП, покретање дијалога о тренутним доступним програмима  за  МСП  са посебним нагласком на могућности  истраживања, развоја и иновативности МСП, те  иницирање приједлога о могућностима системског  решавања  проблема умрежавања МСП и образовно-истраживачких институција у циљу истраживања и развоја и иновативности и коришћења расположивих програма за те сврхе (ЕУ, национални, ентитетски програми).