ZR „ILIĆ PLAST“ Bijelјina

„Na osnovu pružene mentoring usluge i sprovedene analize poslovanja definisane su konkretne akcije u cilјu jačanja prednosti a smanjenja nedostataka poslovanja. Mentorska podrška je veoma korisna prvenstveno zbog mogućnosti sagledavanja svih aspekata poslovanja, tako da ovu uslugu preporučujemo svim privrednicima Republike Srpske.“