Završni info dan o grantovima iz Challenge fonda

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća organizovala je juče u Banjoj Luci u saradnji sa Gradskom razvojnom agencijom-CIDEA info dan na kojem je prisutne privrednike informisala o svim detaljima prvog javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz Challenge fonda.
Direktor Agencije Marinko Đukić rekao je ovom prilikom da je fond uspostavljen u okviru projekta „Izazov za promjenu“ koji provode Agencija i Sarajevska regionalna razvojna agencija „SERDA“, a finansira ga Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju – SIDA.
Bespovratnim sredstvima biće podržani inovativni projekti koji mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog razvoja u BiH. Maksimalan iznos granta za početnike u biznisu je do 10.000 evra, a mikro, mala i srednja preduzeća do 30.000 evra uz minimalno učešće aplikanata od 50%.
Đukić je rekao da je ukupna vrijednost projekta 3,2 miliona evra od čega je za grantove namijenjeno 2,3 miliona evra.
Menadžer projekta Sanela Dževlan podsjetila je da u BiH svega 32,9% preduzeća pokreće neku inovativnu aktivnost zbog čega je Švedska vlada odlučila da podrži inovativne projekte.
Dragan Petrović iz preduzeća „Karpas ambalaža“ kaže da je program posebno zanimljiv proizvođačima koji žele uvesti savremene mašine u proizvodnju.