Završene obuke u okviru „Programa podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju“

Jedanaest preduzetnika iz Banje Luke, Gradiške, Modriče, Prijedora i Višegrada završilo  je danas onlajn obuku pod nazivom „Zakonodavstvo“ koju je organizovala Razvojna agencija Republike Srpske u okviru „Programa  podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju“.

U okviru ove obuke polaznici su imali priliku da čuju više o pravnoj formi poslovanja i radnim odnosima, Zakonu o stečaju, Zakonu o likvidacionom postupku i Zakonu o dobrovoljnom sporazumnom finansijskom restrukturiranju, te razmjene svoja iskustva.

Iako je obuka održana onlajn zbog aktuelnih mjera koje su na snazi radi pandemije virusa korona, svi učesnici su izrazili zadovoljstvo kvalitetom i sadržajem realizovane obuke, znanjima koja su stekli, kao i konkretnim savjetima koje su dobili a koji se odnose na probleme sa kojima se susreću u svom poslovanju.

Inače, Program podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju RARS organizuje u okviru projekta ,,Prihvatanje neuspjeha da bi se olakšalo pružanje ”druge šanse”  preduzetnicima u Dunavskoj regiji”- DanubeChance2.0, koji sufinansira Evropska unija iz fondova ERDF, IPA i ENI u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Cilj programa je pružanje podrške preduzetnicima u prevenciji krize, stvaranju mogućnosti ponovnog pokretanja poslovne aktivnosti, informisanju o alternativnim izvorima finansiranja i promociji preduzetništva ”druge šanse”.

Tokom Programa održana su ukupno četiri predviđena modula na teme: Zašto početi ispočetka, Poslovno planiranje sa osvrtom na lekcije naučene iz prethodnog iskustva, Pristup finansijama za one čiji poslovni plan nije uspio i Zakonodavstvo.

Učesnicima koji budu zainteresovani će u daljim aktivnostima biti pružena savjetodavna podrška u cilju prevazilaženja poteškoća koje imaju u svom poslovanju.