Završena preduzetnička obuka u Banjoj Luci

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Gradskom razvojnom agencijom Banja Luka, organizovala je u okviru programa „Panorama“ edukaciju za samozapošljavanje.
Edukaciju su uspješno završila 22 polaznika, a trajala je 12 dana, Edukaciju je provelo Udruženja CEFE trenera,a bila je podijeljena u tri modula u okviru kojih su se polaznici koncipirano kroz grupni rad, studije slučaja i simulaciju upoznali sa preduzetničkim vještinama, razvojem biznis ideje, tržištem i marketingom, proizvodnjom i organizacijom, te finansijskim planiranjem.
U prostorijama Centra za socijalni rad u Banjoj Luci protekle subote održana je prezentacija poslovnih planova učesnika edukacije.