Završena preduzetnička obuka u Banjoj Luci

U Inovacionom centru Banja Luka, u periodu od 10. aprila do 10. juna 2011.godine, održana je CEFE obuka za potencijalne i postojeće preduzetnike. Obuku je uspješno završilo 26 polaznika.

Osim opšteg znanja o preduzetništvu i sticanja vještina za vođenje malog preduzeća, učesnici su u velikoj mjeri stekli i tehničko znanje o pripremi poslovnog plana i njegove prezentacije, što će im kasnije pomoći pri predstavljanju svojih poslovnih ideja kreditnim službenicima, potencijalnim investitorima ili drugim zainteresovanim stranama, a pomoći će im i da i sami lakše i bolje razumiju funkcionisanje vlastitog biznisa.

Kroz obuku su učesnici spoznali i kakva je stvarna situacija na tržištu i kakve sve osobine i vještine preduzetnik treba da posjeduje ako želi da uspije u svom poslovnom poduhvatu.

Poslovni planovi pet učesnika imaju veliki potencijal za realizaciju, a pokretanje ovih biznisa obezbijedilo bi u prvom stadijumu 12 do 15 novih radnih mjesta. Svi ovi poslovni planovi odnose se na proizvodnju i pružanje usluga. Riječ je o poslovnim planovima za otvaranje fabrike ženske garderobe, veleprodaju boja za drvoprerađivačku industriju, PR agenciju i Centar za rehabilitaciju.