Završena obuka druge grupe budućih mentora za MSP

Obuka druge grupe sedmoro budućih mentora za podršku preduzećima u Republici Srpskoj završena je 15.marta. Oni će, zajedno sa još 16 kandidata iz prve grupe na jesen imati praktični dio obuke u samim preduzećima.
Obuka se provodi u okviru projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluga malih i srednjih preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana – faza 2“ koji podržava Japanska agencija za međunarodnu saradnju, a provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Sve vrijeme sa kandidatima rade iskusni mentori iz Japana i Srbije koja je imala odlične rezultate tokom prve faze projekta.
Cilj projekta je da se uspostavi kontinuirna mentoring podrška preduzećima u Republici Srpskoj. Mentoring uslugom se identifikuje ključni problem u preduzeću, a potom se menadžment sa potrebnim resursima usmjeri ka rješenju uz podršku mentora, čime bi se poboljšao razvoj preduzeća.
Mentori se kandiduju iz lokalnih razvojnih agencija ili iz odjeljenja lokalne uprave nadležnih za podršku realnom sektoru a gdje nisu uspostavljene lokalne agencije. Organizaciju treninga i sertifikacije mentora provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Nakon sertifikacije Agencija će raspisati javni poziv za preduzeća za iskazivanje interesa korišćenja usluge mentorstva. Mentoring usluge će biti podržane i sufinansiranjem iz javnih sredstava, a eventualno i drugih izvora kao što su međunarodni razvojni programi.