Završen novi ciklus obuke za pripremu i provođenje projekata u Istočnom Sarajevu

U Istočnom Sarajevu danas je završen 27. po redu ciklus obuke iz oblasti identifikacije, pripreme i provođenja razvojnih projekata koji je organizovala Razvojna agencija Republike Srpske. Obuku je uspješno završilo 17 kandidata ispred Grada Istočno Sarajevo i opština sa područja grada Istočno Sarajevo. Agencija je do sada organizovala 26 ciklusa obuke u kojima je učestvovalo ukupno 470 polaznika iz 53 jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

Cilj seminara, koji traje 4 dana, je obuka zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i lokalnim razvojnim agencijama, institucijama, javnim preduzećima i nevladinim organizacijama koji se bave ekonomskim razvojem, u oblasti identifikacije, pripreme i provođenja razvojnih projekata.

Polaznici rade u grupama na konkretnim primjerima, prema pristupu logičke matrice koja predstavlja najrasprostranjeniju metodu koju primjenjuju međunarodne donatorske institucije. Jedna od tema su i javne nabavke. Nakon obuke, jedinice lokalne samouprave i institucije dobijaju osposobljen kadar koji u skladu sa potrebama može samostalno (ili u projektnom timu) da identifikuje i razvija projektne prijedloge prema fondovima Evropske unije i drugim donatorima u BiH.