Završen ciklus mentoringa u okviru Akcelerator pilot programa

U protekla dva mjeseca, polaznici koji su učestvovali u Akcelerator pilot programu imali su mogućnost da, nakon intenzivnog edukativnog programa, steknu znanje za razvoj poslovne ideje i uz podršku mentora pripreme svoj poslovni plan. Savjetodavna podrška od strane mentora, koja im je bila na raspolaganju, odnosila se na poslovno planiranje, izradu marketing plana i registraciju  poslovanja.
Svi timovi imali su zadatak  da, u saradnji s mentorima, pripreme poslovni plan za ideju sa kojom su se prijavili. Na kraju Akcelerator pilot programa biće organizovan izbor najboljih poslovnih ideja kada će naši kandidati prezentovati svoje poslovne ideje pred članovima komisije, primjenjujući znanja koja su stekli tokom obuke.
Najbolje poslovne ideje očekuju nagrade.
Akcelerator pilot program dio je projekta „Razvoj akceleratora za obezbjeđenje boljeg pristupa finansiranju za inovativna MSP“, koji je sufinansiran od strane Evropske unije kroz Interreg Dunavski transnacionalni program, iz sredstava ERDF i IPA fondova, a okuplja 15 partnera iz  9 zemalja.