Zašto RARS?

Razvojna agencija Republike Srpske (RARS) osnovana je 2004. godine u skladu sa Zakonom o podsticanju razvoja malih i srednjih preduzeća. Naš najvažniji zadatak je podržati osnivanje, rast i razvoj preduzeća. Naš cilj je Republika Srpska kao nova, prepoznatljiva lokacija za ulaganje.

Kreirali smo kompletan set usluga za ulagače.
Nudimo besplatno i profesionalno savjetovanje.
Podržavamo i olakšavamo vašu odluku o ulaganju.

Pomoći ćemo vam da:

  • Dobijete sve potrebne informacije o uslovima poslovanja u Republici Srpskoj (zakonodavni okvir, operativni troškovi, porezi, carinske procedure, radna snaga, logistika, podsticaji…)
  • Prođete sve potrebne procedure
  • Identifikujete i odaberete lokaciju za svoje buduće poslovanje
  • Pronađete odgovarajuće domaće dobavljače i poslovne partnere
  • Ostaćemo vaš partner i nakon ulaganja, kako bismo podržali dalji rast i razvoj vašeg poslovanja.