Zaštititi radnike od vrućine

Ministar rada i boračko- invalidske zaštite Milenko Savanović upozorava poslodavce da su dužni da, zbog najave novog toplotnog talasa sa temperaturama i do 40 stepeni Celzijusa, izvrše preraspodjelu radnog vremena i tako zaštite zdravlje svojih radnika. 
 ISO 7243 koji definiše uslove i kriterije izvođenja radova u uslovima visokih teperatura, predviđeni su načini izvođenja radova  i mjere rada za date uslove kao i preporuke za poslodavce i radnike vezano za prevenciju, koje će pomoći da se  rizik od izloženosti visokim temperaturama na radnom mjestu svedu na najmanju moguću mjeru. 
„Nesporno je da učestale vrućine utiču na zdravlje radnika, posebno onih koji rade na otvorenom i duže vrijeme su izloženi suncu zbog obaveza prema poslu, zbog čega dolazi do pada koncentracije u radu i mogućnosti povrjeđivanja radnika“, naglašava ministar uz upozorenje poslodavcima Republike Srpske da su dužni da radno vrijeme na otvorenom prilagode vremenskim uslovima i tako zaštite zdravlje svojih radnika, kao i da za rad u zatvorenim prostorijama obezbijede rashlađivanje prostorija.
Ministar Savanović je uvjeren da će preraspodjelom radnog vremena poslodavci prepoznati svoj, ali i interes  radnika.

Izvor: Vlada RS