Zajedničkim snagama do još efikasnije podrške privredi

Godišnji koordinacioni sastanak sa predstavnicima lokalnih razvojnih agencija i odjelјenja za privredu/razvoj gradova i opština Republike Srpske, Razvojna agencija Republike Srpske organizovala je u petak, 16. oktobra 2020. godine u Doboju. Riječ je o redovnoj aktivnosti čiji je cilј razmjena iskustava i dobrih praksi, kao i razmatranje mogućnosti za unapređenje međusobne saradnje kako bi se unaprijedio kvalitet usluga koje ove institucije pružaju privrednicima.
Sastanku je prisustvovao i ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević.
Razvojna agencija Republike Srpske predstavila je ovom prilikom najznačajnije aktivnosti sa posebnim akcentom na aktivnosti koje se odnose na novu nadležnost agencije – privlačenje i realizaciju ulaganja. Kolegama iz lokalnih razvojnih agencija i lokalnih zajednica prezentovan je informacioni sistem čiju okosnicu čine dvije baze – baza lokacija i baza dobavlјača. One inicijalno sadrže podatke o raspoloživim lokacijama za investiranje u Republici Srpskoj, kao i preduzećima koja imaju kapacitet da postanu dobavlјači potencijalnim i postojećim investitorima. Ove dvije baze dalјe će se dopunjavati i ažurirati u saradnji sa opštinama i gradovima, kao i samim kompanijama koje su zainteresovane da na ovaj način postanu još vidlјivije investitorima.
Jedna od tema bila je i Zaštita intelektualne svojine u kontekstu EU programa, a predstavlјeni su i aktuelni projekti i programi koje provodi RARS: Akcelerator, projekat „DanubeChance2.0“ i „eDigiStars“.
Takođe, na sastanku su prezentovani i primjeri dobre prakse lokalnih razvojnih agencija iz Banje Luke, Istočnog Sarajeva i Gradiške.
Na kraju je diskutovano o mogućnostima unapređenja međusobne saradnje. Konstatovano je da je saradnja sa RARS-om u proteklim godinama bila izuzetno dobra, da su zajednički realizovani brojni programi i projekti kroz koje su podržani početnici u poslu, ali i postojeća preduzeća.