Zajednički do potencijalnih investitora

Direktor Razvojne agencije Republike Srpske Marinko Đukić sa saradnicima posjetio je juče opštinu Brod gdje je sa načelnikom Ilijom Jovičićem razgovarao o privrednim potencijalima ove lokalne zajednice, kao i mogućnostima za saradnju sa Razvojnom agencijom Republike Srpske.

„Posjetili smo danas poslovnu zonu Skele, površine 10 hektara u okviru koje se već gradi jedna proizvodna hala. Ovo je značajan potencijal naročito ako se ima u vidu strateška geografska pozicija opštine Brod i sigurno će biti interesantna potencijalnim investitorima“, rekao je prilikom posjete poslovnoj zoni direktor Đukić.

On je načelnika Jovičića upoznao sa aktivnostima koje RARS provodi u okviru nove nadležnosti a koje se odnose na privlačenje i realizaciju ulaganja što je značajno i za opštinu Brod.

„Razvojna agencija Republike Srpske uspostavila je moderan informacioni sistem zahvaLjujući kojem ćemo učiniti vidLjivijim investicione lokacije koje ima Republika Srpska, a takođe radimo na podizanju vidLjivosti domaćih preduzeća koja imaju kapacitet da budu dobavLjači postojećim i potencijalnim investitorima kroz bazu lokacija i bazu dobavLjača. Poslovna zona Skela već se nalazi u toj bazi i u narednom periodu zajedno ćemo raditi na promociji ponude koju ima ova ali i druge lokalne zajednice u Srpskoj“, rekao je Đukić.

Nakon posjete poslovnoj zoni, predstavnici RARS posjetili su i srednju mješovitu školu u Brodu koja je nedavno nabavila CNC mašinu za izvođenje prakse. Direktor Đukić izrazio je zadovoLjstvo što su lokalne zajednice i obrazovne ustanove prepoznale važnost unapređenja kvaliteta učeničke prakse jer će to olakšati njihovo zaposlenje nakon završetka škole a poslodavci će dobiti obučen kadar koji će odmah moći da se ukLjuči u proizvodni proces. On je dodao da će Razvojna agencija Republike Srpske finansirati nabavku neophodnog alata vrijednosti 2500 evra kako bi kabinet praktične nastave bio potpuno opremLjen za kvalitetno provođenje prakse.

Razgovarano je i o mogućnostima učešća u projektima u oblasti prekogranične saradnje.