Za pripremu i provođenje projekata edukovano više od 550 osoba širom Srpske

U Mrkonjić Gradu danas je završena obuka iz oblasti identifikacije, pripreme i provođenja razvojnih projekata koju je Razvojna agencija Republike Srpske organizovala za predstavnike razvojnih agencija, lokalnih zajednica i institucija iz ove i opština Ribnik i Jezero.

Obuku je uspješno završilo 14 polaznika koji su sada osposoblјeni da samostalno ili u projektom timu pripremaju i realizuju projekte prema metodologiji koju koristi većina međunarodnih i domnaćih donatora.

U okviru ovog ciklusa polaznici su radili na razvoju tri projektne ideje – unapređenje bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području opštine Mrkonjić Grad, izgradnja turističke infrastrukture i valorizacija potencijala u turizmu u opštini Ribnik, te upostavlјanje efikasnijeg i bolјeg sistema za prikuplјanje i tretman otpada na području opštine Jezero.

Među učesnicima obuke su i Tanja Rosić iz opštine Jezero i Branka Radić iz Mrkonjić Grada.

“Mislim da smo usvojili dosta znanja, prvenstveno mi koji se prvi put susrećemo sa pisanjem projekata”, rekla je Rosićeva, dok je Radićeva zahvalila Razvojnoj agenciji Srpske što je prepoznala potrebu da se i ove opštine uklјuče u ovakav vid značajne edukacije.

Obuka je organizovana u saradnji sa opštinskom Agencijom za privredni razvoj.

Obuka u Mrkonjić Gradu je 31. po redu koju je Razvojna agencija Republike Srpske organizovala u proteklom periodu, a obučene su ukupno 563 osobe iz 55 jedinica lokalne samouprave.

Za ovu aktivnost Agencija je dobila i prestižnu nagradu Evropske asocijacije regionalnih razvojnih agencija za najbolјu praksu u saradnji sa lokalnim upravama i jačanju njihovih kapaciteta.