Za pisanje i provođenje projekata obučeni i predstavnici Organizacijе porodica zaroblјenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske

Razvojna agencija Republike Srpske u saradnji sa Organizacijom porodica zaroblјenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske realizovala je od 28. novembra do 1. decembra 2023. godine u Istočnom Novom Sarajevu još jedan ciklus obuke „Instrumenti za identifikaciju, pripremu i provođenje razvojnih projekata“.

Obuka je ovaj put bila namijenjena predstavnicima ove i Boračke organizacije Republike Srpske.

Uz podršku stručnog mentora, polaznici su na konkretnim primjerima učili kako da, samostalno ili u timu, pripreme projektni prijedlog prema pristupu logičke matrice koja predstavlјa najrasprostranjeniju metodu koju primjenjuju međunarodni i domaći donatori.

Predsjednica Organizacije porodica zaroblјenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Isidora Graorac rekla je da će im pisanje projekata u budućnosti biti sve potrebnije jer finansiranje na lokalnom, ali i republičkom nivou, zahtijeva sve komplikovaniju proceduru i popunjavanje obrazaca.

“Do sada nismo imali priliku da apliciramo, niti pišemo, niti da se bavimo projektima većih vrijednosti. Činjenica je da finansiranje koje je sada na snazi, putem lokalnih zajednica ili Ministarstva, zahtijeva komplikovanije principe. Vjerujem da će nam obuka svima dobro doći i da ćemo je okončati sa mnogo većim znanjem, te ubuduće samostalno moći pisati projekte”, rekla je Graorčeva.
Razvojna agencija Republike Srpske do sada je realizovala 36 ciklusa obuke koju je uspješno završilo 668 polaznika iz 55 lokalnih zajednica u Srpskoj. Čak 38 projekata, na kojima se radilo tokom obuka, obezbijedilo je sufinansiranje sredstvima u iznosu većem od 14 miliona KM.