„Wood Impex“ d.o.o. Milići

“Usluga mentoringa ima višestruko značajan karakter jer smo u direktnoj, otvorenoj komunikaciji sa mentorom došli do određenih zaklјučaka kako možemo unaprijediti proces proizvodnje sa cilјem pobolјšanja efikasnosti proizvodnje. Zaklјučci koje smo usaglasili odnose se na plan i strategiju razvoja u budućnosti jer su kroz SWOT analizu identifikovane potencijalne prijetnje i ograničenja na koje sad više obraćamo pažnju i gledamo kako da ih otklonimo ili njihov značaj svedemo na minimum.
Preporuka za sektor MSP je da koriste mentoring usluge, na direktan način izlažu svoje probleme obučeni mentorima kako bi se u budućnosti lakše suočavali sa izazovima tržišta, promjenlјivim uslovima okruženja i rastućom potrebom za proizvodnjom u više sektora i oblasti privrede. Takođe usluge mentoring usluga preporučujem preduzeća u nastajanju kako bi na pravi način odgovorili na izazove početnih faza rasta i razvoja preduzeća.”