Vlada utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća

Vlada Republike Srpske utvrdila je na sjednici u četvrtak, 21. marta, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća. 
Izmjene i dopune tog zakona preduzimaju se u cilju potpunog usaglašavanja sa Preporukom Evropske komisije od 6. maja 2003. godine, koja se odnosi na definiciju mikro, malih i srednjih preduzeća, kao i potpunijeg uređivanja aktivnosti i mjera za realizaciju principa iz evropskog akta za mala i srednja preduzeća, koji su preuzeti u osnovni tekst Zakona.
Previđeno je jačanje kapaciteta Savjeta za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Republike Srpske, izmjene naziva Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i kvalitativnog i kvantitativnog povećanja nadležnosti i poslova te agencije.
Osim navedenog, ovim zakonom vrši se i usaglašavanje naziva ministarstava, koja imaju aktivnosti i zaduženja u oblasti malih i srednjih preduzeća, sa rješenjima Zakona o republičkoj upravi.
Ovim zakonom naglašava se da se podsticajna sredstva za razvoj malih i srednjih preduzeća dodjeljuju u skladu sa propisima iz oblasti dodjele državne pomoći.
U cilju što bolje koordinacije između subjekata razvoja malih i srednjih preduzeća i predstavnika privrednih subjekata koji svojim preporukama Vladi Republike Srpske predlažu poboljšanje stanja u tom sektoru, ovim zakonom povećava se kadrovski kapacitet Savjeta za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Republike Srpske sa devet na trinaest članova.