Vlada usvojila Strategiju razvoja industrije RS za period 2021 – 2027. godina

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Strategije razvoja industrije Republike Srpske za period 2021 – 2027. godina.

Strategija razvoja industrije Republike Srpske za period 2021 – 2027. godina definiše prioritete i strateške cilјeve razvoja industrije, te načine njihovog ostvarivanja u navdenom periodu. Strategija, koju je izradilo Ministarstvo privrede i preduzetništva u saradnji sa ostalim nadležnim institucijama Republike Srpske i u konsultacijama sa relevantnim zainteresovanim stranama, usaglašena je sa ekonomskim i strateško-planskim dokumentima Republike Srpske i industrijskim politikama Evropske Unije. 

U smislu realizacije opšteg cilјa, koji se odnosi na podizanje konkurentnosti industrije definisani su strateški cilјevi koji podrazumijevaju povećanje proizvodnje više faze prerade, smanjenje spolјno-trgovinskog deficita u industriji, povećanje zaposlenosti u industriji, povećanje investicija u industriji i smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu.

Izvor: Vlada RS