Vlada nastavlja sa realizacijom projekta „Stop administrativnim barijerama“

Vlada Republike Srpske održala je juče u Banjoj Luci 5. tematsku sjednicu, na kojoj je razmatrala Informaciju u vezi sa Projektom  “Stop administrativnim barijerama”.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je nakon sjednice da je ovaj projekat kapitalan za Vladu Republike Srpske, Republiku Srpsku i privredu Republike Srpske.

–          Zajedno sa Unijom poslodavaca i Privrednom komorom RS krenuli smu u njegovu realizaciju, da bi napravili bolji poslovni ambijent i ukinuli poslovne i administrativne barijere – rekao je premijer Džombić.

On je istakao da ovaj projekat ima višestruke koristi.

–          Stvoriće bolji poslovni ambijent i bolje uslove privređivanja. Treba da dovede i do jednostavnije tehnologije rada javne uprave, a samim tim i do smanjivanja javne potrošnje – rekao je premijer Džombić i dodao da će ovaj projekat, takođe, smanjiti „broj tačaka na kojima je moguć kriminal i korupcija“.

On je dodao da je zaključeno kako je dosadašnja saradnja sa Unijom poslodavaca i Privrednom komorom Republike Srpske bila veoma visokog intenziteta, kao i da su, u prethodnom periodu, ostvareni vidljivi rezultati.

Premijer Džombić je naveo da se nastavlja sa realizacijom Projekta “Stop administrativnim barijerama”, te da sva ministarstva treba da revidiraju svoje akcione planove i ubrzaju aktivnosti na sprovođenju ovog projekta.

Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić rekao je da je potrebno zajednički ukazati na probleme i barijere sa kojim se suočavaju privrednici.

–          Ovo što se čini na rušenju poslovnih barijera vrlo je bitno u eliminisanju troškova i skraćenja procedura koje bi trebalo da rezultiraju pojednostavljenjem i pojeftinjenjem ukupnog funkcionisanja, te povećanjem efikasnosti svih subjekata u društvu, s ciljem stvaranja boljih uslova privređivanja – rekao je Đurić.

Tematskoj sjednici prisustvovali su i predstavnicvi Unije udruženja poslodavaca RS i Privredne komore Republike Srpske.