Više znanja za bolјu pripremu i provođenje razvojnih projekata

Novi ciklus obuka u oblasti pripreme i provođenja razvojnih projekata, koji organizuje Razvojna agencija Republike Srpske, održan je od 24. do 27. maja 2021. u opštini Oštra Luka. Riječ je seminaru „Instrumenti za identifikaciju, pripremu i provođenje razvojnih projekata“ čiji je cilј da edukuje zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i lokalnim razvojnim agencijama, institucijama, javnim preduzećima i nevladinim organizacijama da, samostalno ili u projektnom timu, pripremaju i provode razvojne projekte prema fonddovima EU i drugim donatorima. Seminar je organizovan u saradnji sa Opštinom Oštra Luka, a uspješno ga je završilo 11 polaznika sa područja opština Oštra Luka i Kozarska Dubica.

U skladu sa iskazanim interesovanjem, Razvojna agencija Republike Srpske do kraja godine planira organizaciju istog seminara i na još desetak lokacija u Srpskoj.