Veliko interesovanje za novi ciklus akcelerator programa

Kako se prijaviti za učešće u Akcelerator programu, kome je namijenjen, šta obuhvata sam program i koji su rokovi za prijavu bile su teme info dana koji je Razvojna agencija Republike Srpske organizovala juče u Višegradu za više od 30 potencijalnih kandidata.
Nakon prezentacije, predstavnici RARS odgovarali su i na brojna pitanja zainteresovanih, a info danu prisustvovali su i predstavnici partnerskih opština Višegrad, Rudo i Rogatica.
Novi ciklus Akcelerator programa počeće uskoro, a realizovaće se u Višegradu i Rogatici. Javni poziv otvoren je do 28.septembra 2020.
Akcelerator program namijenjen je inovativnim početnicima u poslu i predstavlјa novi oblik podrške preduzetnicima u Republici Srpskoj koji pruža Razvojna agencija Republike Srpske.
Program se sastoji od tri faze: predakceleracije, akceleracije i programa rasta putem kojih se obezbjeđuje kontinuirana podrška početnicima u poslovanju u cilјu realizacije njihove poslovne ideje.
Podrška obezbjeđena ovim Programom obuhvata besplatnu obuku tokom koje učesnici dobijaju znanje potrebno za poslovni uspjeh, besplatnu savjetodavnu podršku mentora sa preduzetničkim iskustvom i znanjem iz određenih oblasti, korišćenje besplatnog prostora za rad u okviru poslovnog inkubatora, administrativnu i tehničku podršku za korišćenje sredstava iz različitih programa finansiranja, mogućnost predstavlјanja poslovnih planova potencijalnim investitorima, promociju i međunarodno povezivanje, novčane nagrade za najbolјe poslovne ideje.
Ovaj ciklus RARS realizuje u saradnji sa opštinama Višegrad, Rogatica, Rudo, Čajniče i Novo Goražde.