Veliko interesovanje lokalnih zajednica za promociju i realizaciju ulaganja

Razvojna agencija Republike Srpske organizovala je danas onlajn obuku za popunjavanje i ažuriranje baze investicionih lokacija Republike Srpske. Obuka je bila namijenjena predstavnicima lokalnih zajednica – opština i gradova, a njen cilј je edukacija partnera na lokalnom nivou za korišćenje baze lokacija. Baza je dio jedinstvenog informacionog sistema koji je razvila Razvojna agencija Republike Srpske, a podaci iz baze objavlјeni su na veb stranici RARS: http://baze.rars-msp.org/lokacije-cirilica/

Na obuci je učestvovalo 36 učesnika iz 23 jedinice lokalne samouprave što govori o velikoj zainteresovanosti jedinica lokalne samouprave za promociju i realizaciju ulaganja. Naredna obuka održaće se u utorak 27. jula 2021.