Usvojena Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća RS za period 2016-2020

Narodna skupština Republike Srpske je u nastavku 14. sjednice, održane od 18-20.10.2016. godine, usvojila Strategiju razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2016-2020.
Narodna skupština Republike Srpske je u nastavku 14. sjednice, održane od 18-20.10.2016. godine, usvojila Strategiju razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2016-2020.
Cilj donošenja Strategije je podrška stvaranju novih i razvoju postojećih malih i srednjih preduzeća (MSP), povećanje broja zaposlenih, podrška stvaranju preduzetničke infrastrukture za potrebe MSP, poboljšanje preduzetničkog obrazovanja, donošenje kvalitetnih propisa za MSP, obezbjeđenje pristupa finansijama, te edukaciju i promociju MSP.
Dokument je usklađen sa Evropskim aktom za mala i srednja preduzeća (Small business act).
Strategija se sastoji iz nekoliko poglavlja koja se odnose na makroekonomske i statističke pokazatelje, SWOT analizu, viziju, strateške ciljeve, programe i aktivnosti i akcioni plan za provođenje iste.
Osnovni strateški ciljevi predviđeni Strategijom su: jačanje konkurentnosti MSP, podrška stvaranju povoljnog poslovnog okruženja za MSP, te stimulisanje razvoja i promocije preduzetništva i preduzetničkih vještina.