Uspostavlјena saradnja sa mađarskom agencijom HIPA

Direktor Razvojne agencije Republike Srpske Marinko Đukić sa saradnicima održao je danas onlajn sastanak sa direktorom Agencije za promociju stranih investicija Mađarske (HIPA) Robertom Ešikom.
Tokom sastanka predstavnici obje agencije prezentovali su svoje aktivnosti, sistem podrške investitorima, način promocije ulaganja, kao i aktuelne projekte. Posebno su istaknute prednosti ulaganja u Republiku Srpsku, a razgovarano je i o mogućnostima za eventualnu saradnju.
Predstavncii agencija saglasili su se da je saradnja moguća kroz podršku potencijalnim investitorima iz Mađarske u pronalaženju adekvatnih lokacija za ulaganje i lokalnih dobavlјača, ali i kroz učešće na regionalnim događajima koje organizuje HIPA.