Uspostavite poslovnu saradnju sa firmama iz Njemačke

Konferencija “Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama Zapadnog Balkana”, nakon Minhena (2015) i Dortmunda (2016) po prvi put će se održati van Njemačke, 31. maja u Beogradu. Cilj projekta je da se u okviru jednodnevnog događaja odabrane kompanije iz BiH i zemalja Zapadnog Balkana sastanu sa njemačkim firmama koje su zainteresovane za uspostavljanje poslovnih kontakata sa proizvođačima iz ove regije, tj. njihovim novim potencijalnim dobavljačima roba i usluga iz traženih djelatnosti poslovanja. Zainteresovane njemačke firme uglavnom dolaze iz metaloprerađivačkog sektora, dobavljačkog sektora za autoindustriju, sektora prerade i proizvodnje materijala od plastike, kao i manji broj firmi iz elektro i elektronskog sektora.
Koncept projekta se bazira na B2B-matchmaking platformi:
– Četrdeset osam (48) profila zainteresovanih njemačkih kompanija se nalazi u prilogu, sa opisima djelatnosti kompanija i konkretnim proizvodnim zahtjevima koji su upućeni firmama u zemljama Zapadnog Balkana. U profilima njemačkih kompanija se navodi šta sve firma, tj. proizvođač iz regiona treba da ima u svom proizvodnom portfoliju kako bi se kvalifikovao za potencijalnu saradnju.
–  Svoju zainteresovanost za učešće u projektu ostvarujete popunjavanjem prijavnog obrasca koji se, takođe, nalazi u prilogu.
– Dostavljene aplikacije se šalju njemačkim kompanijama na uvid koje kroz sistem ocjenjivanja biraju firme s kojima žele da održe sastanak na događaju u Beogradu.

Popunjen prijavni obrazac potrebno je poslati najkasnije do 25.4.2017.godine na imejl sanjin.purgic@ahk.ba

Važne napomene:

  • Prijavni obrazac se popunjava na engleskom jeziku. Molimo vas da popunjavate samo predviđena polja za odgovore u koloni B.
  • Službeni jezik na B2B događaju je engleski, tj. sastanci će se održati na engleskom jeziku (opcionalno njemački jezik).
  • Broj mjesta na B2B događaju je ograničen, o konačnom odabiru za učešće na B2B susretu 31.5.2017. u Beogradu odlučuju njemačke kompanije.
  • Kotizacija za učešće na ovom događaju se ne naplaćuje.

Prilog:
– PRIJAVNI OBRAZAC
– PROFILI ZAINTERESOVANIH NjEMAČKIH KOMPANIJA