Uspješno završena radionica o temi poslovnog planiranja

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa GIZ Prolocal project organizovala je 15. i 16. oktobra 2015. u Laktašima drugu radionicu o temama „Analiza i poboljšanje poslovnog plana“ i „Od poslovne ideje do poslovnog plana“.

Radionica je bila namijenjena predstavnicima lokalnih razvojnih agencija koji će postati mentori osobama zainteresovanim za pokretanje vlastitog posla, kao i osobama sa poslovnim idejama koje su lokalne agencije kandidovale za ovu radionicu. Radionicu, u okviru koje su prezentovane, analizirane i unapređene pristigle poslovne ideje, vodio je iskusni mentor Zrinski Pelajić.

Učesnici radionice koji svoje poslovne ideje pretvore u poslovni plan i pošalju ga na adresu Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća do 26. oktobra, učestvovaće u takmičenju „Ostvari svoju ideju“. Za najbolje ideje obezbijeđene su nagrade i promocija.

Ovoj radionici prethodila je još jedna u okviru koje su obrađene teme „Testiranje poslovne ideje preduzetnika“ i „Poslovni plan – osnova preduzetničkog poduhvata“. Cilj čitave aktivnosti je jačanje kapaciteta lokalnih razvojnih agencija u ovoj oblasti.