Uspješno završena preduzetnička obuka

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća učestvovala je 14. i 15. aprila u radu komisije koja je ocjenjivala prezentacije i kvalitet poslovnih planova koji su nastali kao rezultat obuke za samozapošljavanje održane u Bratuncu i Srebrenici.

Obuke su bile namijenjene  grupama potencijalnih i postojećih preduzetnika sa područja opština Bratunac, Srebrenica i Milići koji su iskazali  spremnosti da svoju poslovnu ideju pretvore u isplativ posao.

Obuke je organizovalo Udruženje trenera CEFE u BiH u saradnji sa UNDP programom oporavka regije Srebrenica, a u okviru projekta „Podizanje svijesti o preduzetništvu i kreiranje nacrta modela koordinacije podrške Start Up i MSP“.

U sklopu ovih obuka učesnici su pripremili poslovne planove za poslovne ideje koje će dijelom biti finansirane od strane UNDP projekta, dijelom iz vlastitih sredstava učesnika, a dijelom iz kreditnih sredstava komercijalnih banaka.

Obuku  je uspješno završilo 24 polaznika, a poslovne ideje su se pretežno odnosile na preradu voća i šumskog bilja u sušarama i hladnjačama, proizvodnju sira, pekarskih proizvoda, preradu drveta, usluga održavanja higijene stambenih i poslovnih objekata, kozmetičke i frizerske usluge i sl.