Uskoro obuka za samozapošljavanje u Srebrenici, Milićima i Bratuncu

Predstavnici Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i UNDP u BiH – Projekat razvoja i oporavka regije Srebrenica, potpisali su nedavno Memorandum o razumijevanju.
Memorandumom je predviđena realizacija aktivnosti koje bi trebale da doprinesu zapošljavanju i samozapošljavanju. Poseban akcenat stavljen je na program Panorama – program aktivnosg stvaranja novih radnih mjesta koji realizuje Agencija. U tom smislu, u opštinama Srebrenica, Milići i Bratunac, uskoro bi trebalo da budu organizovane obuke za samozapošljavanje.