Uskoro obuka za samozapošljavanje u Bijeljini

Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Slobodan Marković, posjetio je opštinu Bijeljina gdje je razgovarao s načelnikom Opštine, Mićom Mićićem, i predstavnikom Agencije za razvoj MSP opštine Bijeljina. 
Direktor Marković najavio je tom prilikom novi ciklus obuke za samozapošljavanje koji će Agencija organizovati u Bijeljini. Obuka će početi čim se prijavi dovoljan broj kandidata i trebalo bi da postane stalna aktivnost sve dok ima interesovanja.
Na nekoliko punktova u Bijeljini biće postavljeni promotivni panoi sa prijavama za obuku koje su kandidati dužni popuniti i dostaviti na adresu opštinske razvojne agencije. 
– One ideje koje je moguće realizovati, nastavićemo podržavati u formi pripreme za aplikaciju za kredit za poslovne početne aktivnosti, nakon toga za obezbjeđenje kredita i stručnu pomoć da preduzeće ne propadne u prvoj godini poslovanja – rekao je Marković.  
On je podsjetio da je u Bijeljini prošle godine bio održan jedan trening, ali da od šest poslovnih planova nijedan nije započeo posao jer nisu mogli dobiti kredit. Marković kaže da će se i ta prepreka prevazići osnivanjem Garantnog fonda RS za početne poslovne aktivnosti. 
Načelnik opštine Bijeljina, Mićo Mićić, rekao je da je Opština Bijeljina opredijeljena da, u saradnji s Republičkom agencijom za razvoj MSP i opštinskom razvojnom agencijom, napravi što bolji ambijent koji će omogućiti ljudima da pokrenu preduzeće i otvore nova radna mjesta.