Upisna politika po mjeri privrede

Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić predstavio je na današnjoj konferenciji „Upisna politika u srednje obrazovanje u funkciji razvoja Republike Srpske”, rezultate programa Prilika plus čiji je glavni cilј da smanji jaz između potreba preduzeća za radnom snagom određenih znanja i onoga šta tržište trenutno nudi. Konferenciju, koja je održana u Banjoj Luci, organizovali su Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske. 

On je istakao da je Agencija još prije šest godina uočila da je jedan od najvećih problema malih i srednjih preduzeća nedostatak adekvatne radne snage, što je posebno izraženo u realnom sektoru. Zahvalјujući projektu Prilika plus, koji je finansijski podržala Vlada Švajcarske, u prvoj fazi radilo se na unapređenju kompetencija zaposlenih i aktivnih tražilaca posla, dok se u drugoj fazi radi na jačanju kapaciteta stručnog obrazovanja na takozvanom dualnom modelu koji podrazumijeva naizmjenično učenje u preduzeću i školi.  

– U okviru programa „Prilika plus” organizovali smo obuku za 147 nastavnika praktične nastave u srednjim stručnim školama, a u toku je i nabavka opreme za za 16 stručnih škola u Republici Srpskoj koja će pobolјšati kvalitet izvođenja praktične nastave – rekao je Đukić.

Ministar prosvjete i kulture dr Dane Malešević rekao je da lokalna uprava ima važnu ulogu u kreiranju upisne politike u srednje škole i da bi se trebala uklјučiti maksimalno kako bi zajedno sa privrednicima i školama sačinila plan upisa po mjeri lokalne zajednice. 

Ministar Malešević je istakao da su u većini sredina deficitarna zanatska zanimanja poput varioca ili bravara, kao i da Ministarstvo prosvjete i kulture planira za narednu školsku godinu ponuditi dva nova zanimanja a to su tehničar informacionih tehnologija u struci Elektrotehnika i tehničar CNC mašina u struci Mašinstvo.

– Vjerujemo da će ova zanimanja svršenim osnovcima biti interesantna s obzirom da će sa završenom srednjom školom lako da dođu do zaposlenje – rekao je ministar Malešević.

Ministar uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić istakla je da Vlada Republike Srpske radi BFC sertificiranje lokalnih zajednica  i da je jedno od vrlo važnih pitanja koje traže BFC standardi povezivanje upisne politike, lokalnih strategija razvoja i tržišta rada.

– Današnja konferencija organizovana je s cilјem bolјeg uvezivanja lokalne zajednice i njenog tržišta rada, odnosno upisne politike – rekla je Rešićeva.