UPC: Javni poziv za učešće u takmičenju za najbolji studentski poslovni plan

Univerzitetski  preduzetnički centar Univerziteta u Banjoj Luci  objavio je Javni poziv za učešće u takmičenju za najbolju studentsku poslovnu ideju. Takmičenje za najbolju poslovnu ideju se provodi u okviru projekta Studentski poslovni vrt i Programa podrške omladinskom preduzetništvu. Projekat finansira Univerzitetski preduzetnički centar i Norveška vlada.

Ciljevi takmičenja su

Podsticanje razvoja preduzetničkog duha kod studenata;

Motivisanje kreativnih pojedinaca sa inovativnim i izvodljivim poslovnim idejama da ih iskažu u formi poslovnog  plana i testiraju njegovu profitabilnost i realnu tržišnu prihvatljivost;

Omogućavanje učesnicima da kroz takmičenje pokrenu vlastiti posao.

Pravo učešća na konkursu imaju studenti  Univerziteta  u Banjoj Luci mlađi od 30 godina sa mjestom boravka na teritoriji Republike Srpske. Prijave mogu podnijeti samo osobe koje u trenutku podnošenja prijave nemaju registrovanu poslovnu djelatnost.

Na osnovu broja prikupljenih prijava, realizovaće se dvodnevni seminar o izradi poslovnog plana koji će pomoći kandidatima da uz pomoć mentora svoju ideju predstave u obliku  poslovnog plana.  Duga faza takmičenja počinje podnošenjem poslovnih planova koje su kandidati kroz proces obuke samostalno napravili za proces ocjenjivanja. Kanididatima je obezbijeđena stručna pomoć konsulatanata u ovoj fazi takmičenja.

Ocjenu pristiglih biznis planova vršiće Komisija za ocjenu poslovnih planova prema unaprijed utvrđenim kriterijima.

Nagrade takmičenja za  najbolju poslovnu ideju su:

Prva nagrada: 1500 KM + besplatno šestomjesečno korištenje potpuno opremljene kancelarije u Univerzitetskom preduzetničkom centru i pomoć mentora u izgradnji biznisa;

Druga nagrada: 1000 KM + besplatno šestomjesečno korištenje potpuno opremljene kancelarije u Univerzitetskom preduzetničkom centru i pomoć mentora u izgradnji biznisa;

Treća nagrada: 500 KM .

Za učešće na konkursu potrebno je dostaviti popunjen obrazac prijave u elektronskoj formi na e-mail adresu:  preduzetnistvo@upcbl.com. Rok za dostavljanje prijava je 31. oktobar 2011. godine. Obrazac za prijavu možete preuzeti na  web stranici UPC-a : www.upcbl.com.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 051/340-102 ili putem e-maila preduzetnistvo@upcbl.com.