Univerzitet iz Ankone zainteresovan za saradnju

Profesor sa Politehničkog univerziteta iz Ankone, u italijanskoj regiji Marke, Donato Jakobući posjetio je danas Republičku agenciju za razvoj malih i srednjih preduzeća interesujući se za aktivnosti i projekte koje Agencija trenutno provodi.

Sa predstavnicima Agencije razgovarao je o mogućnostima saradnje u oblasti istraživanja, inovacija, kao i pripremi zajedničkih projektnih prijedloga.

Predstavici agencije upoznali su gosta sa najvažnijim aktivnostima, a razmatrana je i mogućnost učešća ovog univerziteta na Forumu o internacionalizaciji poslovanja koji Agencija organizuje u novembru u Istočnom Sarajevu u okviru Evropske mreže preduzetništva.

Jakobući je istakao da Politehnički univerzitet ima dobro iskustvo u saradnji sa naučnim i razvojnim institucijama u BiH, te da su zainteresovani za širenje saradnje, naročito na planu povezivanja privrede i naučnih institucija. Inače, regija Marke poznata je po razvijenom preduzetništvu, klasterima i industrijskim distriktima.