UNIBL Start-up 2008

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Univerzitetom u Banjoj Luci realizovala je Takmičenje za izbor najbolje poslovne ideje iz oblasti omladinskog preduzetništva „UNIBL Start-up 2008“.

Takmičenje je trajalo od juna do novembra 2008. godine. Na takmičenje se prijavilo devet timova, od kojih je sedam ušlo u drugi krug takmičenja.

U drugom krugu Takmičenja za timove je organizovana edukacija za izradu biznis planova. Komisija za ocjenu poslovnih planova je izvršila ocjenu i izabrala tri poslovna plana koja će biti nagrađena.

Nagrađeni su:

  1. Borislav Savić, „InfoArs“ – Centar za informatičko poslovnu podršku
  2. Milenko Šibarević i Nenad Kovačić, „Ql Media“ Agencija za tržišno komuniciranje,
  3. Bojan Burazor, „PIMA“ Poslovna info mreža.

Nagrade su:

  • Iznos od 2.500,00 KM na ime registracije preduzeća
  • Kancelarija u okviru inkubacione jedinice Univerzitetskog preduzetničkog centra (besplatno korištenje u trajanju od jedne godine),
  • Besplatno vođenje poslovnih knjiga u trajanju od jedne godine
  • Besplatno pravno savjetovanje prilikom registracije preduzeća
  • Besplatan internet u periodu od jedne godine,
  • Korišćenje telefona i faksa,
  • Promociju putem internet stranice Univerzitetskog preduzetničkog centra.

01.12.2008. godine u prostorijama Univerzitetskog preduzetničkog centra (baraka iza zgrade Rektorata) održano je predstavljanje Univerzitetskog preduzetničkog centra i svečano potpisivanje Ugovora predstavnika Agencije, Univerziteta i nagrađenih takmičara.