Unaprijediti praktičnu nastavu na radnom mjestu

U okviru projekta „Praktična nastava na radnom mjestu“, koji se provodi u saradnji sa Republičkom Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) kao dio programa „Prilika plus“ a koji podržava Vlada Švajcarske, održana su dva okrugla stola na kojima su se okupili direktori, pedagozi i psiholozi osnovnih škola, predstavnici malih i srednjih preduzeća, kao i preduzetnici. Cilj okruglih stolova je bio podsticanje učesnika za aktivno unapređenje nastave na radnom mjestu kroz intenzivniju saradnju između srednjih stručnih škola i lokalnih privrednih subjekata.
Održavanje okruglih stolova je nastavak dosadašnjih aktivnosti na unapređenju praktične nastave koje, u okviru „Prilike plus“, sprovodi gradski Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije.
– Pokušavamo da postepeno mijenjamo svijest kako roditelja, tako i djece da nakon osnovne nije sramota upisati srednju stručnu školu, odnosno zanatske smjerove, ukoliko će to sa sobom donijeti sigurno zaposlenje nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja. Planirano je da od septembra počnemo sa implementacijom projekta – naglasila je Ankica Todorović, šef Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije.
– Ogroman procenat mladih ljudi se odlučuje za zanimanja ekonomiste i pravnika iako su šanse za njihovo brzo zaposlenje male. Krajnje je vrijeme da djelujemo na svijest mladih i da im pokažemo da nije sramota biti zanatlija – naveo je Milorad Stević izvršni direktor Udruženja „Preduzetnik“.
Ovaj projekat podržan je od strane Omladinsko-komunikativnog centra iz Banjaluke koji već tri godine intenzivno radi na promociji srednjoškolskog obrazovanja strukovnih zanimanja širom BiH.
– U saradnji sa Gradskom upravom Grada Bijeljina dva puta smo organizovali Sajam srednjih škola i zanimanja, a pored toga, radimo trening za stručne saradnike u osnovnim školama. Ovaj projekat se, pored Bijeljine, realizuje i u drugim gradovima u BiH, ali najbolje rezultate daje upravo ovdje iako se vremenski najkraće sprovodi. Zbog toga svi učesnici na lokalnom nivou zaslužuju pohvalu – ocijenio je program-menadžer u OKC Banjaluka Ante Jurić-Marjanović.
Učesnici okruglih stolova su se dogovorili da organizuju jednodnevne izlete u preduzeća kako bi se djeci predstavila stručna zanimanja, ali i obilasci osnovnih škola od strane predstavnika privrede, Gradske uprave i Udruženja „Preduzetnik“ da bi se promovisala stručna zanimanja. Takođe, jedan dio odjeljenskih časova i roditeljskih sastanaka biće iskorišćen za promociju i razgovor o stručnim zanimanjima, a Ministarstvu prosvjete i kulture biće upućena inicijativa da se u nastavne planove i programe uvede posjeta privrednim subjektima.

Izvor: Grad Bijeljina