Unapređenje saradnje sa Regionalnom razvojnom agencijom Bačka

Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić razgovarao je danas u Banjoj Luci sa direktorom Regionalne razvojne agencije Bačka Nemanjom Starovićem.
Izraženo je zadovoljstvo uspostavljanjem saradnje dvije agencije i ocijenjeno da postoje brojne mogućnosti za njeno unapređenje. To se naročito odnosi na saradnju u okviru međunarodnih projekata, a posebno kroz aktuelni Dunavski transnacionalni program.