Učestvujte na onlajn poslovnim susretima u oblasti tekstilne industrije i obuće

Razvojna agencija Republike Srpske, u okviru Evropske mreže preduzetništva, poziva sve poslovne subjekte da učestvuju na onlajn poslovnim susretima „Textile Connect 2020“ za kupce i dobavljače u tekstilnoj industriji, u periodu od 1. do 4. juna 2021. godine.

„Textile Connect 2021“ je platforma koja povezuje kompanije/dizajnere sa proizvođačima, pružaocima usluga i dobavljačima iz industrije tekstila i obuće.

Učešćem na događaju imate mogućnost: da pronađete međunarodne poslovne partnere, razvijete poslovnu mrežu, podijelite iskustvo sa međunarodnim kompanijama i pratite trendove i tehnološke inovacije na tržištu.

Registracija i više informacija o samom događaju dostupno je na sljedećem linku: textile-connect-2021.b2match.io

Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske stoji na raspolaganju svim zainteresovanim poslovnim subjektima za sva dodatna pitanja putem imejla: een@rars-msp.org