Učestvujte na „INOST MLADIH 2018“

Savez inovatora i Udruženje inovatora grada Banja Luka organizuju 20. Međunarodnu izložbu ideja, inovacija i stvaralaštva ”INOST MLADIH 2018”, a pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srpske i Grada Banja Luka. Izložba će se održati od 18 do 20. aprila 2018. godine u Domu omladine Banja Luka.  Ova izložba posvećena je zajedničkim naporima cijelog svijeta za globalno očuvanja planete i 22. aprilu – Danu Grada Banja Luke.
”Iskažite vašu inventivnost i efikasnost”

TEME:

  1. AUTOMATIKA (modeli u funkciji).
  2. INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE :
    1. Aplikacije
    2. Prezentacije
    3. Primjena u obrazovanju.
  3. SLOBODNA TEMA (industrijski dizajn, rješenja žigova roba i usluga, likovni i foto radovi – iz oblasti ekologije, suveniri, neobjavljeni maturski -diplomski ili stručni radovi, marketing planovi, biznis planovi, kratkometažni film, prezentacije i animacije svojih ideja i inovacija itd…).

Na izložbi će biti predstavljeni radovi inovatora (iz udruženja, saveza, asocijacija i pojedinaca), učenika, studenata i nastavnika iz Republike Srpske (BiH), susjednih i drugih zemalja. Za najuspješnije radove, autore, mentore, škole i udruženja predviđena su priznanja (standardna i specijalna), kao  i posebne nagrade.Eksponati koji se izlažu po drugi put ne ulaze u konkurenciju za nagrade.

Svoje učešće i radove prijavite Savezu inovatora RS do 31. marta 2018. godine. Radove iz INFORMATIKE i video prezentacije (na CD-u) predati do 10. aprila 2018. godine.
               
Tokom izložbe biće održan i okrugli sto o temi “Inovacije u obrazovanju”.